Anställa restaurangpersonal: 10 Tips du inte får missa!

När restaurangen växer kommer behov av att anställa. Hur får jag tag i rätt personal, blir då en viktig fråga.

Det uppenbara är naturligtvis att kolla sitt eget nätverk, posta jobbannonser, sätta upp en skylt i restaurangen etc. Ett smart men inte lika uppenbart trick är att ta kontakt med restaurangskolor som har utbildningar inom just ditt område.

Att anställa personal är både en ny möjlighet och risk. Här går vi igenom de viktigaste tipsen och de lagar du måste känna till.

De viktigaste lagarna
1. Arbetsmiljölagen: Du som arbetsgivare har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket kontrollerar att du följer lagen.
2. Arbetstidslagen: Maximal ordinarie arbetstid är 40 timmar per vecka. Normalt får den anställde inte arbeta mer än 50 timmar övertid per månad och totalt 200 timmar per år. Arbetstidslagen reglerar även frågor kring sammanhängande ledighet, semester, raster och pauser.
3. Semesterlagen: Vid semester skall semesterlön om minst 12 procent av lönen betalas. Anställda har rätt till fem hela semesterveckor per arbetsår. 
4. Lagen om anställningsskydd: LAS reglerar olika anställningsformer, skäl för uppsägning, uppsägningstid och turordningsregler.

5. Sjuklönelagen: Lagen reglerar anställdas rättigheter och skyldigheter när det gäller sjuklön, sjuklöneperiod, sjukanmälan med mera.

Tänk på det här

• Var inte rädd för att ta stöd och hjälp i din arbetsgivarroll. Skaffa en mentor att bolla olika frågor med. Det finns också olika typer av ledarutbildningar att välja mellan.
• Förvänta dig inte att anställda ska vara lika hängivna som du. För dem är företaget inget livsverk.
• Lagar och regler är inte frivilliga, de är tvingande för dig som arbetsgivare. Investera lite av din tid att lära dig dem så är du bättre rustad när oväntade saker dyker upp. 
• Lyssna andra, ta råd, men våga gå din egen väg.