Onslip på SOF-festivalen

Onslip på SOF-festivalen i Linköping. Över 20 Onslip kassor och kortterminaler hanterade knappt 19000 köp på mindre än 36 timmar. Det är över 500 köp i timmen, inte illa för en orkesterfestival!