UnderbiträdenSyfteÖverförs personuppgifter utanför EU/EES?Om ja, laglig grund
Google Cloud– Server hosting i molnet av bolaget tjänst Onslip 360.Nej
Axena (Skattedosan)– Lagring av uppgifter av transaktioner enligt kassaregisterlagen.Nej
Retail Innovation (Clean cash cloud)– Lagring av uppgifter av transaktioner enligt kassaregisterlagen.Nej
Telia Sonera (Sergel sms tjänster)– Genomförande av sms-kampanjer för kunder mot sina kunder.Nej
Upsales (Affärssystem)– Lagring av uppgifter nödvändig för tecknande av avtal och underhåll av tjänster.Nej
PE (Ekonomisystem)– Lagring av uppgifter nödvändig för fakturering och enligt bokföringslagen.Nej
Zendesk (Affärssystem)– Lagring av uppgifter nödvändiga för support.Nej
Telavox (Telefonsystem)– 90 dagars lagring av uppgifter nödvändiga för support.Nej